Spillningsinventering

För några dagar sedan var jag ute och spillningsinventerade tillsammans med min vän Henric på hans jaktmark. Faktum är att jag inte gjort det tidigare, så jag är såklart tacksam att bli medbjuden och få ett ytterligare djup i helheten med jakt.

16042007-lewaiskogenSpillningsinventering är en metod för att skatta tätheten (i detta fall älg och rådjur) i ett visst geografiskt område. Detta görs över hela landet och det är älgskötselområdena som blir tilldelade sina inventeringsområden (trakter). En trakt är ett provområde 1 x 1 km med 40 inventeringsrutor längs ytterkanterna. Inventeringen redovisas sedan till jägareförbundet som sammanställer siffrorna.

16042005-lewaiskogen

Vi använde kartan och gps för att hitta punkterna för inventeringen. En pinne i mitten och ett långt snöre (5,64 m) med en knut på den inre radien (1,78 m) där vi inventerar rådjursspillning, inom hela snörets radie inventeras älgspillningen.

16042007-lewaiskogen

Ligger spillningen utanför så får den såklart inte räknas med. Mittpinnen ska dessutom placeras på så exakt plats som det är möjligt, utan hänsyn till hur det ser ut med spillning.

16042006-lewaiskogen

I protokollet redovisar man sedan antalet spillningshögar som fanns, vilken typ av vegetation som var på inventeringsplatsen. Vissa platser, såsom vatten eller vägar, inventeras inte men skall antecknas i protokollet.

16042001-lewaiskogen

När vi kom tillbaks till vår startposition stod en flock med dovhjortar och betade. Vi lyckades smyga ner till bilen och hämta kameran, och sedan smyga tillbaks så jag hann få några bilder på dem.

16042002-lewaiskogen

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar